Alle kinderen mogen meedoen

Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland richt zich onder het motto ‘Alle kinderen mogen meedoen’ op het voorkómen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Naar schatting betreft het in onze regio op dit moment circa 5000 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De verregaande bezuinigingen op sociaal vlak als gevolg van de financiële crisis zullen dit toch al zorgwekkende aantal met misschien wel 10% per jaar doen groeien.

Wij nemen als vrijwilligersorganisatie een speciale en, naar wij oprecht menen, ook zeer nuttige plaats in binnen het jeugd- en jongerenwerk in onze regio. In ons geval gaat het om kinderen uit de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht.

Als autonome Leergeldstichting maken wij deel uit van een landelijke organisatie, te weten de Vereniging van Nederlandse Leergeldstichtingen, kortweg Leergeld Nederland. Op de website www.leergeld.nl vindt u alle relevante algemene achtergrondinformatie.

Laatste Nieuws

TOP