Alle kinderen mogen meedoen

Leergeld Maastricht & Heuvelland wil dat alle kinderen mee kunnen doen aan het leven in de maatschappij en op school. In onze regio zijn er ongeveer 5000 kinderen van 4 tot 18 jaar die dat niet kunnen, omdat hun ouders/verzorgers dat niet kunnen betalen. Leergeld is er voor die kinderen in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Vaals, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem.


Wat doen wij

Wij ondersteunen ouders/verzorgers met een inkomen van maximaal 120%, en 130% in de gemeente Valkenburg, van de bijstandsnorm bij aanvragen voor sport, cultuur, onderwijs en welzijn. Voor kinderen in het Basis Onderwijs heeft Leergeld zelf maximaal € 250 per kind per jaar beschikbaar voor onderwijs en welzijn, voor kinderen in het Voortgezet Onderwijs is dat maximaal € 350 per kind per jaar. Ook voor kinderen op het MBO kan een vergoeding worden aangevraagd voor de kosten van boeken en praktijkmaterialen. Aanvragen voor sport en cultuur worden door ons behandeld en dan doorgestuurd naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zij betalen de rekening van de sportclub of culturele activiteit. We werken met nog meer organisaties samen. Daar horen ouders bij het huisbezoek meer over.


Werkwijze

Ouders/verzorgers vullen, zo nodig samen met een hulpverlener, een digitaal formulier in op deze website en ze verzenden dat.

Binnen vier weken neemt een intaker van Leergeld contact op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Dan legt de intaker uit wat er allemaal mogelijk is en beantwoordt hij/zij eventuele vragen. Hij/zij vraagt ook naar een kopie van het inkomen. Als we die niet hebben, kunnen we niets voor de aanvrager doen. De aanvraag gaat dan naar het kantoor waar hij zo snel mogelijk wordt afgehandeld. De ouders/verzorgers krijgen hier bericht van.


Aanvraag

Doe een aanvraag!

Bent u bekend bij Leergeld/heeft u al eens een aanvraag bij ons ingediend?

Dan hoeft u geen gebruik te maken van het aanvraagformulier maar kunt u gewoon een mail sturen naar info@maastrichtenheuvelland.leergeld.nl

Controleer voor een antwoord van ons ook altijd uw spam box, soms verdwijnen daar antwoorden in!


Veel gestelde vragen

Welk inkomensbewijs heeft Leergeld nodig?

Een duidelijke kopie van het maandinkomen, liefst in een PDF-bestand en het moet van het lopende jaar zijn.

Kan ik zelf als ouder/verzorger een rekening indienen?

Nee, Leergeld betaalt de rekeningen rechtstreeks aan de school, vereniging of andere organisatie.

Hoe snel na de aanmelding neemt de intaker van leergeld contact op met de aanvragers?

Er wordt binnen vier weken contact opgenomen om een afspraak te maken.

Als ik voor hetzelfde kind iets anders aan wil vragen, wat moet ik dan doen?

Dan stuurt u een mailtje naar info@maastrichtenheuvelland.leergeld.nl waarin u aangeeft wat u wilt aanvragen en voor welk kind. Graag voor- en achternaam van het kind vermelden.

Moet ik ieder nieuw jaar een nieuwe aanvraag indienen?

Ja, voor iedere herhaling moet een nieuwe aanvraag worden ingediend en daarbij moet een nieuw inkomensbewijs ingeleverd worden, ook voor sport en cultuur. Kopieën van eventuele facturen van school zoals voor het overblijven moeten dan ook meegestuurd worden.

TOP